Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Solveig Aareskjold kjem til JSU 30. mars.

Solveig Aareskjold kjem til JSU 30. mars.

Håvard Søiland samla 128 personar til si førelesing om brystkreft. Innlegget var på høgt nivå men han makta å gjera det tilgjengeleg for oss vanlege folk

. Ei engasjert forsamling var aktive med spørsmål
.

Solveig Aareskjold skal snakka om kjærleik i norrøn litteratur

. Utgangspunktet er islandske sagaer men ho vil koma inn på 2 kvinner rundt Olav Trygvason som båe heitte Astrid, syster hans og mor hans.

Solveig var lektor til ho vart forfattar på heiltid.

Bli medlem!

Arkiv