Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Sommaren(?) er over, nytt semester i Jsu.

Sommaren(?) er over, nytt semester i Jsu.

Etter ein uvanleg regnfull sommar startar me opp for sesongen. Om eit par veker er det val og for å orientera oss kjem Tom Hetland til møtet den 31. august. Han er tidlegare redaktør og kommentator i Aftenbladet og vil vurdera kva saker som vert avgjerande og korleis regjeringa og dei ulike partia har klart seg. Kanhende han har gjort seg tankar om det vert skifte av regjering.

Vel møtt!

Bli medlem!

Arkiv