Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Takk for i år.

Takk for i år.

Omlag 140 personar møtte fram for å høyra eit framifrå fordrag av Inge Eidsvåg. Nå vert det pause til 29. januar då Jostein Soland kjem for å leggja fram bastante meiningar om kommunereformer og anna.

Styret i JSU ønskjer alle ei God Jul med rikeleg tid til samvær med familie og vener.

Bli medlem!

Arkiv