Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Tina Søreide kjem til JSU 26. mars.

Tina Søreide kjem til JSU 26. mars.

Toril Nag fekk forfall til sist møte, men skaffa ei framifrå erstatning i Stian Røisland, administrerande direktør i Lyse Fiber. 95 personar fekk høyra ei flott utgreiing om utvikling av internett og tankar om det som kan koma, særleg innan smarte hus og trygge heimar.

Tina Søreide skal snakka om korrupsjon, innan privat og offentleg veksemd, også internasjonalt. Vidare om mottiltak som vert sett inn mot dette. Søreide er ein anerkjend forskar innan emnet, og er i dag postdoktor ved juridisk fakultet, UiB.

Bli medlem!

Arkiv