Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Tom Hetland leverte.

Tom Hetland leverte.

Tom Hetland hedde ein svært god gjennomgang av stoda før valet. Han gjekk gjennom merkesaker for dei einskilde partia, diskuterte mogelege konstellasjonar og forklarde alt med forståelege ord. 112 stykke møtte opp for å høyra, og dei aller fleste stoppa igjen for å høyre på ein aktiv spørsmålrunde.

Bli medlem!

Arkiv