Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Vårsemesteret er avslutta

Vårsemesteret er avslutta

Martha J. Ulvund avslutta vårsemesteret med eit interessant og engasjerande foredrag om utfordringane i veterinærmedisinen.

Ekskursjonen 31.5. gjenstår. For program og informasjon klikk her (pdf)

Programmet for hausten er klart. Du finn det under Program i menyen eller ved å trykkje her. Første møtedag er torsdag 30. august:

Hallvard Nordås: «Bakgrunnen for 22.07.2011 – den moderne terrorismens historie»

Hallvard Nordås født 1944 i Klepp. Cand filol. med hovudfag i moderne historie frå Universitetet i Oslo i 1972. Frå same året var han amanuensis, seinare førsteamanuensis, i historie ved Møre og Romsdal distriktshøgskole, Volda. Frå 1992 til 2006 var han førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Stavanger.

Hallvard Nordås har hatt fascismen som særskilt interesseområde og spesialfelt. Han har skrive kulturhistoriske verk for Klepp og Gjesdal og elles publisert ei lang rekke artiklar med historiske emne. Han er ein mykje nytta foredragshaldar med eit vidt emneregister. Hallvard Nordås sit i styret for Jæren Senioruniversitet.

Bli medlem!

Arkiv