Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Velkomen til nytt semester!

Velkomen til nytt semester!

Vårsemesteret vart avslutta med ein vellukka ekskursjon til Aker sitt anlegg i Egersund og Titania i Sokndal.

Hausten 2012
Vi er godt i gang. Hallvard Nordås samla fullt hus 30. august med ei interessant og innsiktsfull forelesing om «Bakgrunnen for 22.07.2011 – den moderne terrorismens historie».

Torsdag 27. september
Fylkesmann Tora Aasland: «Kunnskap og forvaltning»

Tora Aasland er født 1942 i Skien. Cand.sociol. 1973 frå Universitetet i Oslo. Fylkesmann i Rogaland frå 1993. Forskings- og høgare utdanningsminister 2007-2012 med ansvar for politikken knytt til universitet og høgskular, forsking, studiefinansiering og fagskuleutdanning. Stortingsrepresentant for SV i Akershus frå 1985-1993. Visepresident i Odelstinget frå 1989-1993.

Bli medlem!

Arkiv