Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Velkommen til haustsemester

Velkommen til haustsemester

Nå vart ikkje hausten heller slik vi hadde håpa,men vi tilpassar oss situasjonen og gjennomfører programmet med redusert tal på personar tilstades. Første møte blir 27.august kl 11.00 på Biblioteket med 50 personar tilstades. Dei 50 har allereie meldt seg og fått plass.

Neste møte blir 24.september. Då skal Siri Bjorland førelesa om Korsryggplager – fysisk skade eller ufarleg tilstand? Det blir årsmøte etter førelesinga. Ein må melda seg på førelesinga og/eller årsmøtet. Dette gjer ein til kristian.staveland@lyse.net. Der gjeld førstemann til mølla prinsippet.

Vel møtt!

Bli medlem!

Arkiv